Çorlu Kentsel Dönüşüm ve tapu harçları

Çorlu Kentsel Dönüşüm ve tapu harçları

Kentsel Dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında en önemli hususlardan ...

Doğru Varlık Yönetim Şirketi

Doğru Varlık Yönetim Şirketi

Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?
Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak ...

Arsan Varlık Yönetim Şirketi

Arsan Varlık Yönetim Şirketi

Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak ...

Çorlu Kentsel Dönüşüm

Çorlu Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun bilindiği üzere Kentsel Dönüşüm konusunu ele almaktadır. Ülkemizin ...

Çorlu Kısa Çalışma Ödeneği ve Kıdem Tazminatı

Çorlu Kısa Çalışma Ödeneği ve Kıdem Tazminatı

Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere  sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt ...

Çorlu Ücretsiz İzin ve Kıdem Tazminatı

Çorlu Ücretsiz İzin ve Kıdem Tazminatı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunmadan önce ücretsiz izin kavramına değinmekte fayda vardır. 
İş Kanunu ...

Çorlu Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Zamanaşımı

Çorlu Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Zamanaşımı

Bulunduğumuz bölge sanayii ve endüstrinin yoğun olduğu iş hayatının aktif yaşandığı Tekirdağ, Çorlu, Marmaracık, Ulaş, Ergene, Çerkezköy, ...

Çorlu Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Çorlu Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Bulunduğumuz bölge sanayii ve endüstrinin yoğun olduğu iş hayatının aktif yaşandığı Tekirdağ, Çorlu, Marmaracık, Ulaş, Ergene, Çerkezköy, ...

Şarköy İcra Avukatı

Şarköy İcra Avukatı

Alacağa sahip bir kişinin bu borcu tahsil edebilmek için başlattığı süreç, icra sürecidir. Yani, borçlu taraf, burcunu ifa edemediğinde alacaklı taraf devletin gücüne başvurarak icra ...

Lüleburgaz İcra Avukatı

Lüleburgaz İcra Avukatı

Alacağa sahip bir kişinin bu borcu tahsil edebilmek için başlattığı süreç, icra sürecidir. Yani, borçlu taraf, burcunu ifa edemediğinde alacaklı taraf devletin gücüne başvurarak icra ...

Uzunköprü İcra Takibi

Uzunköprü İcra Takibi

Alacağa sahip bir kişinin bu borcu tahsil edebilmek için başlattığı süreç, icra sürecidir. Yani, borçlu taraf, burcunu ifa edemediğinde alacaklı taraf devletin gücüne başvurarak icra ...

Lüleburgaz İcra Takibi

Lüleburgaz İcra Takibi

Kambiyo senedine dayanan icra takibi: Bu tip icra takiplerinde de haciz yolu söz konusudur. Burada icra takibi, poliçe, çek, bono gibi belgeler göz önünde bulundurularak başlatılır. ...

Çorlu Varlık Yönetim Şirketi

Çorlu Varlık Yönetim Şirketi

Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ...

Varlık Yönetim Şirketi

Varlık Yönetim Şirketi

Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ...

Çek İcra Takibi

Çek İcra Takibi

Kambiyo senedine dayanan icra takibi: Bu tip icra takiplerinde de haciz yolu söz konusudur. Burada icra takibi, poliçe, çek, bono gibi belgeler göz önünde bulundurularak başlatılır. ...

Senet İcra Takibi

Senet İcra Takibi

Kambiyo senedine dayanan icra takibi: Bu tip icra takiplerinde de haciz yolu söz konusudur. Burada icra takibi, poliçe, çek, bono gibi belgeler göz önünde bulundurularak başlatılır. ...

Tredaş İstimlak

Tredaş İstimlak

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Tescili Davası Hangi Mahkemede Görülür?Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, topladığı bilgi ve belgelerle ...

Tredaş Kamulaştırma

Tredaş Kamulaştırma

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Tescili Davası Hangi Mahkemede Görülür?Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, topladığı bilgi ve belgelerle ...

Marmara Ereğlisi Kamulaştırma

Marmara Ereğlisi Kamulaştırma

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Tescili Davası Hangi Mahkemede Görülür?Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, topladığı bilgi ve belgelerle ...

« 1 | 2